Чрез регистрацията си потребителят потвърждава, че данните, посочени във формуляра за регистрация, са верни и не нарушават правата на трети лица.

Личните данни, които www.arcora.bg получава при регистрацията, ще бъдат използвани правомерно изцяло в съовтветствие с разпоредбите на действащото законодателство на Република България единствено с цел обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. www.arcora.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.